Er is niets dat je kunt doen

Opdat God meer of minder van je gaat houden

print
Hendrik Spilman (1721-1784)

Zie ook Wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Spilman
Geheugen van Zeist – Vandepollstichting 1973 en 1978
archiefstuk Evangelische broedergemeenten buiten Zeist : 2.1.2.8..242 in het Rijksarchief te Utrecht.