Er is niets dat je kunt doen

Opdat God meer of minder van je gaat houden

print
BroederUniteit

De leden van de hernhutter broedergemeente zijn bekend als Hernhutters. Hernhutt verwijst naar de plaats Herrnhutt in ZO Duitsland waar de Boheemse en Moravische geloofsvluchtelingen uit Tjechie in 1722 asiel kregen van graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf. De geloofsgemeenschap wordt wereldwijd onder verschillende namen herkend. In het engelse en spaanse taalgebied wordt veelal verwezen naar de oorspronkelijke herkomst, Moravie in Tjechie. In Nederland zie je afwisselend de naam Hernhutters, Hernhutter Broedergemeente en Evangelische Broedergemeente. In dit boek gebruik ik de aanduiding Broederuniteit als ik het kerkgenootschap bedoel.