Inleiding teeltmethoden

februari 2021

Bij de analyse die ik maakte van teksten over de vele teeltmethoden kon ik ze heel diep detailleren en modelleren. Bij het modelleren van de gewassen op mijn tuin ontdekte ik echter dat ik de werkbare grenzen bereikt heb voor mijn tuinhobby. Veel gegevens kunnen pas gestructureerd ingevukd kunnen worden na een uitgebreide analyse en uiteenrafelen van de teksten. Daaardoor vesplinteren de teksten enorm en is het bijna niet te begrijpen . Bij de analyse van de teksten voor teeltmethoden blijkt dat de variatie nog veel groter is waarbij de uitzonderingen exponentieel toenemen. Veel van de structuren zijn alleen voor specifieke methoden bruikbaar.  Daarom heb ik er niet voor gekozen om  de teletmethoden tot het bot uit te modelleren in datamodellen, maar werk ik met een verzameling sjablonen om een teelt methode te beschrijven.  Ik schrijf geen mooie verhalen. Anderen hebben dat al veel beter en mooier gedaan dan ik zou kunnen. Daarom is er een vast onderdeel in de sjablonen waar ik verwijs naar deze teksten. 

De tekst ontwikkelt zich ook in de tijd en daarom laat ik niet gebruikte delen nog wel staan bij een teeltmethoden totdat ik het gevoel heb dat ik de essentie van de methode heb weergegeven. Elke methode is gerelateerd aan een type van gewassen.  Deze typering is niet te vatten in de gewasgroepen bij de gewasbeschrijvingen en benoem ik dan ook alleen bij de teeltmethoden. 

Naast de algemene beschrijving van de teeltmethode onderken ik teeltaanwijzingen,  Dat zijn activiteiten die binen een teelt methode  passen. Soms volgen de aanwijzingen elkaar direct op, maar soms zijn er meer complexe structuren. Il probeer die in schemaatjes te laten zien bij de methode. De aanwijzingen zijn gemarkeerd door de maand waarin de activiteit begint gevolgdgeteld vanaf de eerste week van die maand waarin de activitet kan starten.

Een uittreksel van de teeltactiviteiten laat ik zien in de maandkalender. De natuur laat zich echter niet vastpinnen op ded kalender.  Er is veel spreiding mogelijk in de teelten. Veel voorjaarsteelten kunnen namelijk ook nog in septmeber gestart worden. Daarom kan de kalender die ik laat zien slechts een  indicatie zijn. Veel belangrijker is om te kijken naar de periode die nodig is om ee gewas te laten groeien.  Hoe ik dat moet weergeven weet ik nu (nov 2020) nog niet, maar ik verwacht dat ik dat bij de koppeling tussen gewasbeschrijving en teeltaanwijzing kan laten zien. Daarvoor heb ik nu nog geen goed model gevonden.

Reageren

Jouw reactie wordt niet getoond op de website. Het wordt als een privebericht behandeld.

Ik reageer alleen als je daarom vraagt en ik reageer alleen op opbouwende gemotiveerde berichten.

2000 Karakters over
499 Woorden over
security image

Reacties