Er is niets dat je kunt doen

Opdat God meer of minder van je gaat houden

Over God

Uitgangspunt: God is veel verstandiger en wijzer dan alle mensen bij elkaar.

 Over God en de wijze waarop God in de relatie tot de mens (en de schepping) staat geeft de Bijbel heel veel aanwijzingen.

Die werk ik hier verder uit.

Boeken progress

Dit document is nog in bewerking. Zolang deze afbeelding boven dit document staat ben ik nog bezig mijn notities te verwerken. Opbouwend commentaar welkom .