Landingsplaats

Beter uit jouw IK

Eén met Ik, de Schepper en de omgeving

Wie niet buigt in de schepping leert er nooit van te genieten

 

 • 001.png
 • 002.png
 • 003.png
 • 004.png
 • 005.png
 • 006.png
 • 007.png
 • 008.png
 • 009.png
 • 010.png

Uitgelicht

Binnenkort op deze plaats mijn volledig vernieuwde site

Nu eerst nog

Er was geen plaats in de herbergde

Lees ook Handleiding voor het holistisch handboek

Er was voor hen geen plaats in de herberg.

 

Als ik alle geromantiseerde franje die de christelijke traditie aan het kerstverhaal heeft toegevoegd verwijder blijft er een heel kort “krantenverslagje” over. De ezel wordt niet genoemd en ook alle dieren in de stal zie ik niet terug. Dan probeer ik me een voorstelling te maken van hoe het geweest zal zijn.

Over de timmerman Josef.

Als je in die tijd timmerman was dan jouw positie niet de minste. Een timmerman in die dagen is te vergelijken met een lokale gesettelde aannemer nu.  Jawel hij zou zich best een ezel  (of meer) hebben kunnen permitteren deels als vervoermiddel voor zijn bedrijf, maar ook privé. Voor een gelovige Jood had een ezel ongeveer dezelfde waarde van in huidige termen een redelijke middenklasse SUV.  Ik zeg niet dat Josef vermogend was, maar hij zal ook niet de armlastige geweest zijn zoals zo vaak geschilderd. Dat Josef niet zo maar een “timmermannetje” was moge tevens blijken uit de positie van Maria op de bruiloft te Kana. Daar werden haar aanwijzingen aan het personeel opgevolgd. Dat zou zeker niet gebeurd zijn als ze geen invloed had in haar community.

 

Over de reis:

Op Google maps zie ik dat de kortste afstand tussen Nazareth en Bethlehem al 155 km is. Dan bedenk ik me dat als je de 4daagse wilt lopen voor 40 km per dag je behoorlijk wat trainingsarbeid hebt moeten verrichten. Nu zullen de mensen van toen fysiek wel wat meer gewend zijn dan wij vandaag maar toch. Bedenk dan ook dat Maria hoog zwanger was. Dan schat ik dat ze gauw langer dan een week onderweg zijn geweest om van Nazareth naar Bethlehem te geraken. (En ondertussen moest het bedrijf in Nazareth natuurlijk wel waargenomen worden.)

Maria was hoog zwanger. Over hoe ze de reis heeft doorgemaakt wordt niet verhaald in de Bijbel (ook niet of er reisgenoten waren). Blijkbaar waren er toen nog geen problemen voor de overnachtingen. Dat zou kunnen betekenen dat het geboren worden van de baby pas startte toen ze in Bethlehem waren.

Over de herberg:

Dan wordt melding gemaakt van het feit dat er voor hen geen plaats is in de herberg. Waarom? Omdat het zo druk was?

Mogelijk. Maar er speelde nog een ander heel belangrijk fenomeen. Dat was alle rompslomp en gedoe die een bevalling in de herberg te weeg zou brengen.

Want een bevalling in een herberg betekende dat de   hele     toko gereinigd moest worden, alle gasten eruit,  poetsen en ritueel reinigen. Daarna een afspraak maken voor een keuring door de geestelijke autoriteit voor je weer open kunt. Dat betekende in de ongetwijfeld drukke tijden een behoorlijke inkomstenderving. Dus moest er een alternatief gevonden worden. Bedenk:  Er wordt hier in de Bijbel niet gesproken over onwil of geringschatting . 

Hoe zit dat dan met de stal en die voederbak en doeken.

Het lijkt aannemelijk dat bij een herberg in die dagen ook stalruimte was om de rij- en lastdieren van de reizigers onder te brengen (nu zouden we denk ik zeggen er was een overdekte garage).

Ik geloof niet dat Josef en Maria volledig aan hun lot werden over gelaten in de stal. Niet voor niets wordt er zo veel waarde gehecht aan het feit dat het kindje in doeken gewikkeld was. Dat betekent voor mij dat er wel degelijk “gekwalificeerde” hulp was bij de bevalling en de nodige toen gebruikelijke hygiene in acht genomen werd. Misschien was er zelfs een soort “common practice”  voor dit soort “noodgevallen”.  Mogelijk dat Josef en Maria hier zelf rekening mee gehouden hadden en wat extra spullen hadden meegenomen. Ik ga er vanuit dat ze als ondernemend aannemers echtpaar over het nodige praktische inzcht beschikten. Ze waren beslist niet onnozel.

Dit maakt deze aankomst in Bethlehem zo bijzonder

Niet het verhaal van de reis of het feit dat er geen plek was in de herberg maakt het verhaal bijzonder.  Het verhaal van de herders aan wie de engel verschijnt dat maakt het verhaal bijzonder. Herders (toen een sociale klasse misschien net iets beter dan de asielzoekers die hier nu  in Ter Apel tussen de molenstenen van de bureaucratie moeten zien te overleven) maar erg veel beter werden ze niet geacht. De herders trokken naar de stal en bevestigden de woorden en visioenen die dit middleclass aannemersgezin eerder dat jaar had  gekregen.

Naschrift

 1. Als dit artikel jou als lezer een beetje uit je evenwicht brengt. OK.
  1. Blijf nadenkend  zelf onderzoeken.
  2. Verdiep je in de culturen in de tijd dat de verhalen werden opgetekend en ontdek de gehele Bijbel als een holistisch handboek vol met aanwijzingen die
   1. meestal veel meer lagen bevatten dan wij in eerste instantie vermoeden of wij van onze leermeesters begrepen hebben,
   2. door de hele Bijbel in elkaar grijpen en nooit tegenstrijdigheden bevatten maar altijd aanvullend zijn omdat ze de verhalen vanuit verschillende invalshoeken optekenen,
 2. Als dit artikel jou als lezer sterk uit je evenwicht brengt over het kerstverhaal ga bidden voor wijsheid  en oefen je in het onder punt 1 genoemde.
 3.  Als  je dit artikel af doet  als onzin(nig) dan is het nodig dat je je in alle ernst afvraagt of je van het kerstverhaal geen "gesneden onwrikbaar" beeld hebt gemaakt dat je vereert.