Er is niets dat je kunt doen

Opdat God meer of minder van je gaat houden

Over God
print

Artikelcategorie

Over God

 • Uitgangspunt: God is veel verstandiger en wijzer dan alle mensen bij elkaar.
 • Over God en de wijze waarop God in de relatie tot de mens (en de schepping) staat geeft de Bijbel heel veel aanwijzingen.
 • God  is oneindig veel meer dan wij in taal kunnen vatten.
 • De oudste aanwijzingen zijn opgetekend in een taal die veel dichter bij de goddelijke schepping/inspiratie staat dan onze taal
 • De oudste aanwijzingen zijn opgetekend vanuit een compleet ander taalprincipe dan onze moderne talen
 • Vertalingen van de goddelijkheid van God zijn daardoor nog moeilijker te vatten in onze moderne talen
 • Ook de taal van Jezus en de discipelen (aramees) staat dichter bij die oude taalconcepten dan het Grieks van die tijd.
 • De vertalingen van de het Oude Testament (Septuagint)  en de presentatie van het leven van Jezusin het Grieks bevatten al veel vertaalruis. In mijn Leeswijzer werk ik dat verder uit

 

Artikelen

0004

Het Woord

Lang heb ik getwijfeld of en hoe ik het woord God zou gebruiken op mijn site. 

De naam God wordt veelal toegedicht aan een soort strenge mannelijke rechterlijke macht die oordeelt en veroordeelt. Dan maak je een afbeelding van God en God past nu eenmaal niet in een beeld.

0001

God is de ultieme ontwerper

Dat God de ultieme ontwerper is volgt direct uit de aanname dat God alle wijsheid heeft en alle verstand in God gebundeld is.

Het staat niet expliciet in de Bijbel dat God alle wijsheid heeft en dat alle verstand in God gebundeld is, want de hele Bijbel ademt deze aanname.

0002

De ultieme begeleider

Onder de noemer ultieme begeleider vat ik alle vaardigheden/beroepsgroepen samen die te maken hebben met de begeleiding van mensen, zoals  psychiaters,  psychologen, coaches, leraren, artsen etc.

0003

De ultieme Liefde

De  Liefde die voor iedereen geldt,  niet verdiend kan worden en niet verloren kan  gaan.

Ik vind het leuk dat je contact met me opneemt naar aanleiding van mijn  publicaties. Ik ga je commentaar zeker ter harte nemen.

Tips of opbouwende kritiek hoor ik graag.

Als je negatief commentaar hebt ook goed, maar motiveer het dan wel netjes zodat ik er wat van kan leren.

2000 Karakters over
security image

 • 001.png
 • 002.png
 • 004.png
 • 007.png
 • 008.png
 • Behoeften.png
 • DSC03965.JPG
 • story.jpg