Beter uit jouw IK

Wie niet buigt in de schepping leert er nooit van te genieten

Inleiding gewassen

Iedereen die aan de tuinhobby begint zal het ontdekken. Planten hebben in elke streek een andere naam. De naam kennen van een plant en daarover praten leidt soms tot een babylonische spraakverwarring, Daarom is het goed om van de planten in je tuin de naam in verschillende streken te kennen, Ik heb de namen van moestuingewassen en onkruiden meegekregen van mijn vader die uit Groningen kwam, De terminilogie is aangevuld uit het Utrechtse waar ik ben opgegroeid, maar toen ik in de bollenstreek kwam ontdekte ik dat sommige planten, vooral die het label onkruid dragen daar heel andere  namen hebben. 

Niet alleen de naamgeving van de gewassen kan onduidelijk zijn, Ook de indeling van de gewassen is vaak onduidelijk. Er is een formele hierarchisch biologische structuur die redelijk eenduidig is  vanaf de soortbeschrijving naar het plantengeslacht geslacht en de familie. Ik probeer de gewassen waar ik mee werk te koppelen aan een biologische soort als dat mogelijk is.

Als ik echter mijn activiteiten op de tuin beschrijf heb ik het over kleinfruit, bladgroente etc.  daarvoor heb ik een indeling gekozen die ik gewasgroepen noem.  Elk gewas kan toegewezen  worden aan één of meer gewasgroepen en elke gewasgroep is onderdeel van een supergewasgroep. Zo zal peterselie bijvoorbeeld een geurig bladkruid zijn maar in de keuken van met Midden Oosten als groente worden herkend.

Een ander onderscheid in gewassen kan gemaakt worden naar de aard van de teeltduur en het teeltseizoen.  Zo is er bvoorbeeld voorjaarskool, zomerkool en winterkool en kool voor de weeuwenteelt. Ook deze indeling vind je terug in de gewasgroepen.

Bij de gewassen  probeer ik zo veel mogelijk  min of meer gestandaardiseerde kenmerken te gebruiken. Ik zal daarin niet uitputtend zijn. Als een kenmerk bijvoorbeeld is beschreven in de plantenfamilie ga ik dat niet herhalen bij de soort. Bij de gewassen  beperkt ik mij tot   specifieke kenmerken van het gewas waardoor het zich binnen de soort onderscheidt van andere gewassen of van andere gewassen binnen de gewasgroepen.

Ik vind het leuk dat je contact met me opneemt over mijn tuinervaring op Rekliz ed Teilvkrek. Ik ga je commentaar zeker ter harte nemen.

Tips of opbouwende kritiek hoor ik graag.

Als je negatief commentaar hebt ook goed, maar motiveer het dan wel netjes zodat ik er wat van kan leren.

2000 Karakters over
security image

 • DSC03937.JPG
 • DSC03941.JPG
 • DSC03946.JPG
 • DSC03947.JPG
 • DSC03948.JPG
 • DSC03963.JPG
 • DSC03964.JPG
 • DSC03965.JPG
 • DSC03968.JPG
 • DSC03974.JPG
 • DSC03975.JPG
 • DSC05269.JPG
 • DSC05270.JPG