Er is niets dat je kunt doen

Opdat God meer of minder van je gaat houden

Traditie van de hernhutter levensloop
is dienstbaar aan de 21ste eeuw.

De traditie van de levensloop

is bron en voorbeeld

voor de moderne levensloop

waarin de gang door het leven

vanuit de christelijke levensovertuiging

centraal staat.