Er is niets dat je kunt doen

Opdat God meer of minder van je gaat houden

De beschrijving van de gang door het leven.

Heel veel documenten hebben te maken met het persoonlijk leven. Deze documenten worden samengevoegd in de term egodocument. Hier wordt een Ik beperk bijzonder soort egodocumenten bedoeld namelijk het document dat de gang door het leven als onderwerp heeft. Dat is een beperking op het gangbare begrip egodocument. Dit boek breidt het begrip ego document echter ook uit tot alle geschriften die over één persoon (één ego) gaan.