Er is niets dat je kunt doen

Opdat God meer of minder van je gaat houden

Project overzicht

Dit project plaatst de levensloop binnen de historische context van de hernhutter traditie en binnen het geheel van de persoon gerelateerde documenten. Het project “De eigen levensloop” bevat de praktische handleiding voor het schrijven van de eigen levensloop.

De websites die in dit project genoemd worden zijn in september 2016 op actualiteit gecontroleerd. Waar mogelijk is een backup van de relevante documentatie op de websites gemaakt om de inhoud waar dit project naar verwijst veilig te stellen.

In "De hernhutter kevensloop"   geef ik een korte uiteenzetting over de betekenis van de hernhutter levensloop.

In "Traditie diesntbaar aan de 21ste eeuw"  beschrijft ik kort de geschiedenis van de levensloop voordat de levensloop bij de Hernhutters werd ingesteld. De oorspronkelijke redenen en visie achter de hernhutter levensloop worden belicht. Vervolgens wordt de levensloop benaderd vanuit thema’s die in levenslopen geraakt worden. Ook de problematiek in het delen van de schat van de levensloop wordt behandeld.

In "De levensloop als egodocument" zet ik de traditie van de hernhutter levensloop binnen het geheel van documenten die de gang door het leven tot onderwerp hebben. De traditie van de hernhutter levensloop staat daarbij tussen de mondelinge vormen van toespraken en de schriftelijke presentaties in boeken.

In "Over de Broederuniteit"  geef ik achtergrond informatie die kan helpen bij het begrijpen van levenslopen. Het gaat slechts om enkele accenten uit de hernhutter traditie. Zoals de begrafenistraditie en het begin van de Broederuniteit in 1727. Daarnaast bevat het een korte schets van de structuur van bestuur en zielzorg. De geschiedenis van de Broederuniteit wordt niet behandeld, daarvoor bestaan veel andere bronnen.

In de begrippenlijst geef ik een korte uitleg van specifieke hernhutter begrippen die in dit project of in de voorbeelden van het project "De eigen levensloop" voorkomen.

Dit project bevat geen wetenschappelijke analyse van het fenomeen levensloop. Ik verwijs wel  naar enkele wetenschappelijke documenten die gebruik maken van hernhutter levenslopen.