Er is niets dat je kunt doen

Opdat God meer of minder van je gaat houden

Je kunt niets doen waardoor God meer of minder van je gaat houden.

Het is wel aan jou om je open te stellen voor die Liefde van God.  Aan jou de keuze om te leven uit die Liefde of om te leven volgens de wetten die door mensen zijn ontworpen. De keuze voor een leven op basis van de Liefde van God is kiezen voor een leven waarin je vertrouwen geeft. 

Regels en wetten door mensen ontworpen zijn ontworpen om onzekerheden te ondervangen. Onzekerheden vinden hun oorzaak in angsten, angsten dat anderen zich niet aan afspraken houden, wantrouwen dus, angsten dat er tekorten zijn, wantrouwen in de toekomst dus.

Ik zet ze hier tegen over elkaar. De ene (wantrouwen) wordt gebruikt in de meer economische en politieke context wordt toegeschreven aan Maslov, de andere (vertrouwen) komt voort uit de kennis over het wezenlijk goede van de mens, gevoed door de Liefde van God .Behoeften